Uusimmassa pilottiyrityksessä annetaan työhönohjausta videoteitse

Varkaudessa päätoimipistettään pitävä Anakom Oy auttaa työntekijää ja –hakijaa työelämässä ja sen muutostilanteissa. Kouluttajat ja valmentajat kirkastavat tavoitteita, avaavat koulutusmahdollisuuksia, motivoivat työssäjaksamiseen ja kouluttavat uusien työvälineiden käyttöön.

Kaista Savoon –hankkeen pilotissa kouluttajien työvälineeksi on valjastettu videoyhteys: fyysisten tapaamisten lisäksi ohjausta annetaan nyt myös videoteitse.

-          Useimmiten videovälitteisyys sopii asiakkaalle silloin, jos hänellä on hyvä lähtötaso atk:n käyttämiseen. Verkkotyökalu tekee tapaamisista entistäkin helpompia, kertoo koulutuspäällikkö Sirkku Alho-Laamanen.

Videovälitteisyys on tehokas väline etäisyyksien voittamiseen. Anakom hyödyntää verkkovalmennusta osana työhönvalmennusmetodejaan myös koko Pohjois-Savon maakunnassa. Videovälitteisyys on myös valtakunnallisesti toimivan yrityksen organisaation sisäisessä käytössä.

-          Videoyhteyden avulla saadaan tarjottua parempaa tukea - jopa nopeammin kuin aiemmin, kun toimistolla käymisen sijaan voidaan sovittujen tapaamisten välissä käydä vaikkapa työnhakuun liittyvät asiapaperit läpi jaetulta ruudulta videoyhteydessä. Tämä mahdollistaa laadukkaan henkilökohtaisen työnohjauksen antamisen ilman tarvetta liikkumiseen: palvelusta tulee paikasta riippumatonta, aluejohtaja Anna Törrönen linjaa.

Anakomin  ohjauspalveluiden asiakkaat saapuvat monta kautta: TE-hallinto ostaa asiakkailleen työhönvalmennusta, yritykset voivat pyytää räätälöityä työnohjausta yksilölle, tiimille tai koko porukalle ja voipa ihan yksityinen ihminenkin hankkia kaverikseen asiantuntijan miettimään työntekoon liittyviä ratkaisuja.

Anakomilaiset uskovat, että videovälitteisyys parantaa palvelun laatua ja helppoutta myös asiakkaan silmissä.

-          Esimerkiksi organisaatiomme eri alan erityisasiantuntijoiden hyödyntäminen on nyt entistä helpompaa niin yksilöohjauksissa kuin ryhmissäkin palveluita henkilökohtaistaessamme; jos tarvitsemme ohjaukseen mukaan vaikkapa asiantuntijan Turusta, voimme entistä joustavammin saada hänet ”paikan päälle” videolla, toteaa kouluttaja Heikki Törrönen.

Vaikka tapaamiset tapahtuvatkin verkossa, kuvan välittämä kohtaaminen on anakomilaisten mielestä puhelua vaikuttavampi.

-          Videovisit mahdollistaa esimerkiksi asiakirjojen ja lomakkeiden yhteisen läpikäynnin ruudulta. Myös kasvojen ja ilmeiden välittyminen keskusteluun lisää luottamusta; ja se on yksi toimintamme kulmakivistä. Uskon, että kun verkkovälineet kokemusten myötä arkipäiväistyvät, ne tulevat myös madaltamaan ihmisten kynnystä ottaa yhteyttä, Anna Törrönen toteaa.

Jo nyt muun muassa Lapissa nettiterapia on pitkien välimatkojen voittamiseksi nähty toimivana työmenetelmänä ja muun muassa Käypä hoito –suositus esittää nettiterapiaa avuksi masennuksen hoitoon.

-          Ohjaustyö räätälöidään aina henkilön tarpeita ja osaamista vastaavaksi. Ohjaajan vastuulla on kuitenkin myös se, ettei sähköisillä menetelmillä kavenneta entisestään sen ihmisen maailmaa, joka tarvitsee henkilökohtaista rohkaisua ja uusia kontakteja Alho-Laamanen kiteyttää.

Videovälitteisten työkalujen käyttäminen ja käytön oppiminen olisi kuitenkin yhä useammalle kuntalaiselle tärkeää, sillä sen lisäksi, että verkkokohtaamiset yleistyvät palvelualustoina, ovat videohaastattelut myös yleistyvä rekrytoinnin muoto.

-          Videovälitteisessä ohjauksessa työnhakija tulee samalla harjoitelleeksi mahdollista videolla tehtävää työhaastatteluakin varten, Alho-Laamanen summaa uusia kansalaistaitoja.

Anakom Oy:ssä loppuvuoden ajan toteutettavassa videovälitteisessä palvelupilotissa testataan sähköisen asioinnin uusia muotoja ja työkaluja. Kaista Savoon –hankkeen piloteilla yrityksissä ja julkisyhteisöissä pyritään vauhdittamaan ja helpottamaan sähköisten työkalujen ja toimintamallien käyttöönottoa. Kaista Savoon –hankkeen toimintaa rahoittaa Pohjois-Savon liitto.Hankkeen rahoituksen vuosille 2011-2014 myönsi Pohjois-Savon ELY-keskus maaseuturahastosta.
Vuonna 2015 hanketta rahoittaa Pohjois-Savon liitto.