Videotapaamisten yleistymisessä vielä paljon tehtävää

Pohjoissavolainen koulutus- ja ohjauspalveluja tuottava yritys Anakom Oy auttaa työntekijää ja –hakijaa työelämässä ja sen muutostilanteissa. Kouluttajat ja valmentajat auttavat koulutusmahdollisuuksien kartoituksessa, motivoivat työssäjaksamiseen ja kouluttavat uusien työvälineiden käyttöön.

Kaista Savoon –hankkeen kanssa tehdyssä neljän kuukauden pituisessa pilotissa suosittiin yhtenä tapaamiskeinona ohjaajan ja asiakkaan välillä videoyhteydellä muodostettuja verkkokohtaamisia: fyysisten tapaamisten lisäksi ohjausta annettiin syksyn ajan myös videoteitse.

Pilotin tavoitteena oli testata, miten videovälitteisyys sopii usein hyvin henkilökohtaiseksi ja läheiseksi miellettyyn työnohjausprosessiin, millaisille asiakasryhmille verkkokohtaamiset sopivat parhaiten ja millaisia kokemuksia videovälitteisestä ohjaustyöstä saadaan.

Anakomin aluejohtaja Anna Törrönen kertoo, että verkkokohtaamiset videovälitteisesti ovat onnistuneet erityisen hyvin silloin, kun asiakkaan lähtötaso it-taidoissa on melko korkea. Myös nuorten on ollut varttuneempia helpompi ottaa uusi työkalu käyttöön.

Pilotissa saadut tulokset myötäilevät kuluttajatutkimusta, joka arvioi, että vain joka kuudes suomalainen käyttää internetpuhepalveluja, kuten Skypeä. Nuorista, 18-24 –vuotiaista, kolmannes käyttää kuvapuheluita. Viestintäviraston julkaisun mukaan puheluissa suositaan edelleen matkapuhelinta eikä videovälitteisyys ole arkipäiväistynyt asioiden hoitamisen tai sosiaalisen kontaktin ylläpitämisen välineenä.

Anna Törrönen on toiveikas, että ilmapiiri on pikkuhiljaa muuttumassa.

- Pilotin aikana tarjosimme verkkokohtaamista noin 20-30 prosentille työnohjausasiakkaistamme. Mikäli väline oli käyttäjälle aivan uusi, saatoimme alussa käydä keskustelua esimerkiksi selaimen valinnasta tai sen ominaisuuksista. Mutta jo yksikin onnistunut käyttökokemus laski selvästi kynnystä käyttää uutta välinettä uudelleen ja toistuvat tapaamiset sujuivat jatkossa selvästi helpommin.

Anna Törrönen arvioi, että erityisesti nuoret asiakkaat arvostivat yrityksen valintaa ottaa käyttöön myös videovälitteiset kohtaamiset.

- Jollakin nuorella saattaa olla suuri kynnys ottaa jokin pieni asia puheeksi tai kehtuuttaa tulla paikan päälle jonkin yksittäisen kysymyksen takia. Juuri tällaisissa tapauksissa videoyhteys oli erityisen kätevä: kun molemmat ovat valmiiksi koneella, kuvayhteyden luominen käy hetkessä ja asioihin saa nopeasti selvyyden.
 

Usean maakunnan alueella toimiva koulutusyritys hyödynsi videokohtaamisia myös oman henkilökunnan kesken. Materiaaleja ja asiakirjoja jaettiin virtuaalisesti ruudulla ja valmisteltiin näin yhdessä.

Anakom laatii parhaillaan suunnitelmaa videokohtaamisten hyödyntämisestä asiakaspalvelutyössä myös jatkossa. Videokohtaamiseen tarvittavia alustoja ja palveluja kehitetään jatkuvasti ja yhä useammin verkkotapaamiset ovat mahdollisia ilman mitään erityisiä laitteistoja tai ohjelmistoja.

Videovälitteisten työkalujen käyttäminen ja käytön oppiminen olisi valtaväestöllekin tärkeää, sillä sen lisäksi, että verkkokohtaamiset yleistyvät asiakaspalvelussa, ovat videohaastattelut myös yleistyvä rekrytoinnin muoto.

Kaista Savoon –hankkeen piloteilla vauhditetaan sähköisten työkalujen ja toimintamallien käyttöönottoa. Kaista Savoon –hankkeen toimintaa rahoittaa Pohjois-Savon liitto.Hankkeen rahoituksen vuosille 2011-2014 myönsi Pohjois-Savon ELY-keskus maaseuturahastosta.
Vuonna 2015 hanketta rahoittaa Pohjois-Savon liitto.