Pohjois-Savossa panostetaan palvelujen sähköistämiseen

 

Pohjois-Savo on saanut rahoituksen tiettävästi valtakunnan ensimmäiselle, maakunnalliselle hankkeelle, jonka tavoitteena on edistää julkisten ja yksityisten palvelujen sähköistämistä sekä kuntalaisten kykyä käyttää niitä.

Palvelu tulevaisuuteen: eMaaseutu –hanke on kehitysyhtiö SavoGrown hallinnoima ja se saa rahoituksensa kesään 2018 jatkuvaan hankkeeseen Euroopan Unionin aluekehitysrahastosta sekä Pohjois-Savon kehittämisrahastosta.

Hankkeen viestintäpäälliköksi on valittu FM Minna Jaakkola, joka on vastannut vuodesta 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön Laajakaista kaikille –hankkeen tiedotuksesta Pohjois-Savossa. Hankkeen tekniseksi tuottajaksi, neuvonnoista, koulutuksista ja pilottien teknisestä käynnistämisestä vastaavaksi hanketyöntekijäksi valittiin Petri Markkanen Kuopiosta.

Kaista Savoon –hanke teetti tammikuussa Pohjois-Savon kunnille sähköisen kyselyn, jossa tarkasteltiin, millaisia sähköisiä palveluja kunnat tarjoavat,  millaista lisäapua he toivovat digitalisointiin ja halua ryhtyä sähköisiä palveluja kokeilevaksi pilottikunnaksi.

Näiden tulosten perusteella kunnissa aloitetaan työskentely, jossa sähköisten pilottien aihioista päätetään. Myös yrityksille annetaan tukea uusien toimintamallien ja sähköisten työkalujen käyttöönottamiseksi omassa liiketoiminnassa.

Sähköisten palvelujen saavutettavuus varmistetaan siten, että hanke tarjoaa maksutta kuntalaiskoulutusta ja –neuvontaa uusien palvelujen käyttämiseksi ja sähköisten työvälineiden, kuten vaikka videoyhteyksien, pilvipalveluiden, verkkokauppa-asioinnin ja omatietokantojen käyttöönottamiseksi.

Palvelu tulevaisuuteen: eMaaseutu -hankkeen nettisivut löytyvät jatkossa osoitteesta www.savogrow.fi. Lisätietoja hankkeesta antaa viestintäpäällikkö Minna Jaakkola, minna.jaakkola(a)savogrow.fi, 020 746 4646.Hankkeen rahoituksen vuosille 2011-2014 myönsi Pohjois-Savon ELY-keskus maaseuturahastosta.
Vuonna 2015 hanketta rahoittaa Pohjois-Savon liitto.